Informace o nás

 

    Firma Silniční a mostní inženýrství inženýrství, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako pokračovatel firmy Ing. Libor Pivnička, silniční a mostní inženýrství, která v té době působila v oboru již 13 let. 

V současnosti firma disponuje týmem zkušených pracovníků, který je schopen kvalitně zajišťovat

projekční práce všech stupňů projektové přípravy pro tyto stavby:

 

 • novostavby silnic všech tříd, místních a účelových komunikací,  polních cest 

 • rekonstrukce a opravy silnic, místních a účelových komunikací, polních cest

 • křižovatky (průsečné, okružní)   

 • zastávky hromadné přepravy osob, přestupní uzly (autobusová nádraží ...)

 • komunikace a plochy čerpacích stanic PHM

 • parkovací a ostatní venkovní zpevněné plochy (velká obchodní centra,

        sklady, drobné podnikatelské aktivity i pro soukromé účely)

 • zklidněné komunikace, stezky pro cyklisty, pěší zóny

 • ostatní nemotoristické komunikace (chodníky, parkové pěšiny ...)

 • zpevněné venkovní plochy výrobních závodů

 • malé mostní objekty, silniční propustky, podchody

   

 

Dále pro své zákazníky zajišťujeme:

 

 • inženýrskou činnost (zajištění všech podkladů pro vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a majetkoprávní přípravu staveb)

 • zeměměřičskou činnost jsme schopni zajistit v součinnosti s dlouholetými partnery zabývajícími se geodetickými prácemi (digitální zaměření stávajícího terénu včetně průběhu podzemních inženýrských sítí, tvorba záborových elaborátů)

 

     Firma působí zejména v oblasti JIžní Moravy, ale v posledních letech i v rámci celé České republiky pro státní investory, krajské, městské a obecní úřady nebo také pro malé i velké podnikatelské subjekty a stavební organizace, případně i soukromé osoby. Naše firma je schopna pracovat i v součinnosti jako subdodavatel, případně jako koordinátor projektu.

Firma Silniční a mostní inženýrství je tvořena dvěma zaměstnanci, z nichž jeden je inženýrem s osvědčením o autorizaci. O kvalitě práce naší firmy svědčí řada dokončených staveb v České republice i na Slovensku (viz Reference ).